Tiroid sintigrafisi

Tiroit sintigrafisinin birinci sıradaki tetkik olarak kullanımı son yıllarda pahalı olması nedeniyle eleştirilmektedir.

Tiroit sintigrafisinde en sık kullanılan I 131 , I 123, Tc 99m izotopları nodülleri iyot tutma yeteneklerine göre sınıflandırır. Sintigrafide fonksiyon göstermeyen nodüller, “soğuk” nodül, aşırı fonksiyon gösteren nodüller ise “sıcak” nodül olarak değerlendirilir.

Sintigrafi iyi huylu(benign) nodülleri, kötü huylu (malign) nodüllerden ayıramaz . Sadece nodülün fonksiyonel durumuna dayanarak malign hastalık olasılığını tayin etmede kullanılır.

Malignite (habaset/ kötü huyluluk), soğuk nodüllerin %16 sında; sıcak nodüllerin ise yaklaşık %4’ünde görülür. Yani ; soğuk nodüllerin malignite olasılığı artsa da; çoğu benigndir (iyi huylu) ve sıcak nodül varlığı da kötü huylu (malign) olma olasılığını ortadan kaldırmaz.